Детска градина "Дъга" в село Чалъкови

Времето да си щастлив е сега, мястото да си щастлив е тук!

ДГ "Дъга", с. Чалъкови, общ. Раковски, обл. Пловдив е чисто нова образователна институция, която е открита на 23.12.2023г. Тя е съвременна детска градина със собствен образ, което не е само предизвикателство, но и необходимост в условията на пазарна икономика и реална конкуренция.

В Детската градина се обучават и отглеждат общо 76 деца на възраст от 3 до 7 години. Това е възрастта, в която се формира естетическо отношение към заобикалящия ни свят и култура в поведението на децата, усвояват се духовни и културни ценности и традиции, извършва се социализация на детската личност.

Наличието на една съвременна, отговаряща на критериите за естетическо възпитание и здравно-хигиенни изисквания детска градина ще осигури спокойствие и вътрешен комфорт на работещите родители.

Полезно за Вас родители: