Детска градина "Дъга" в село Чалъкови
Времето да си щастлив е сега, мястото да си щастлив е тук!

Нормативни документи

Прикачени документи

План за действие и финансиране към Стратегия на ДГ " Дъга", с. Чалъкови за период 2023-2028г.
Етичен кодекс на служителите в ДГ " Дъга", с. Чалъкови
Етичен кодекс на работещите с деца на ДГ " Дъга",с. Чалъкови
Правилник за вътрешния трудов ред в ДГ " Дъга", с. Чалъкови
Правилник за БУВОТ на ДГ " Дъга",с. Чалъкови
Правилник за дейността на ДГ " Дъга", с. Чалъкови
Програма за превенция на ранното напускане на детска градина при ДГ „ ДЪГА“, с. ЧАЛЪКОВИ, общ. Раковски, обл. Пловдив
Програма за предоставяне равни на възможности за приобщаване на децата от уязвими групи в ДГ " Дъга", с. Чалъкови
Мерки за повишаване качеството на образованието в ДГ " дъга, с. Чалъкови
Стратегия за развитие на ДГ " Дъга",с. Чалъкови 2023-2028г.
Правилник за дейността на ДГ-2022-2023г.
Правилник вътр.трудов ред 22-23г.
Правилник БУВОТ 22-23г.
ППРВДУГ 22-23г.
Мерки за повишаване качеството на образованието22-23г.
Етичен кодекс на работещите с деца 22-23г.
Етичен кодекс-22-23г.