Детска градина "Дъга" в село Чалъкови
Времето да си щастлив е сега, мястото да си щастлив е тук!

Прием за учебната 2024/2025г.

Наредба за прием на Община Раковски

Прием в детската градина се осъществява при наличие на свободни места, целогодишно. Документите за новата учебна година ще се приемат в периода от 01.04.2024г. до 30.04.2024г. Цялата информация, може да намерите в съобщението прикачено,като документ.

Родителите попълват зявление / Приложение 1/ за постъпване в ДГ, което можете да изтеглите от  Наредбата или да получите за попълване на място в детската градина. След изготвяне на протокол и утвърждаване на списъците с приетите деца ,  е необходимо, родителите да запишат класираните деца. Заявление / Приложение 3/ може да изтеглите от Наредбата.

 

    При ПОСТЪПВАНЕ на детето в ДГ се представят следните документи:

  • Талон за здравословно състояние на детето, издаден от личния лекар.
  • Имунизационен статус.
  • Чревни изследвания за бацилоносителство (Шигела, Салмонела, Дизинтерия), глистоносителство. (валидни 15 дни)
  • Кръв и урина на детето. (валидни 7 дни)
  • Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болни и липса на паразити. (валидна 3 дни)

Към деня на постъпване всички документи трябва да са в срок на валидност!