Детска градина "Дъга" в село Чалъкови
Времето да си щастлив е сега, мястото да си щастлив е тук!

Екип

Дора Димитрова – директор

Първа група - Синигерче, преподаватели: Ирина Чавдарова - ст. учител, Радостина Георгиева - учител

Втора група – Славейче, преподаватели: Румяна Апостолова- ст. Учител, Венцислава Арабаджиева – учител

Трета група – Щурче, преподаватели: Светла Хаджиева – ст. Учител, Айсел Тодорова – учител

Четвърта група – Панди, преподаватели : Велка Пашинска – ст. Учител, Атанаска Петрова – учител

 

Ирена Неделчева – ст. Учител музика

Наталия Янева – ЗАС

Георги Любенов – огняр

Запрянка Велкова – мед. Сестра

Вера Кикова – гл. счетоводител

Пом. възпитатели:

Иванка Стоянова

Гергана Георгиева

Гинка Петрова

Станка Борисова