Детска градина "Дъга" в село Чалъкови
Времето да си щастлив е сега, мястото да си щастлив е тук!

Мисия и визия

Мисия на ДГ:

Утвърждаване на детската градина, като модерна и желана детска градина, осигуряваща равен шанс и качествено образование на всички деца. 

Визия на ДГ: 

Да носим вдъхновение и иновация на всяко дете в детската градина

Да подобрим качеството на детския живот, като им позволим да вършат заедно повече неща, за да се чувстват по- добре и да живеят щастливо

ДГ „ Дъга“ да бъде място, което гарантира, че всяко дете придобива знания и умения, получава разбиране и мотивация 

Цел на ДГ:

Създаване на условия всяко дете да развие своя потенциал и потребности, чрез въвеждането му в предметната и материална среда, ориентирането му в общочовешките ценности и формиране на умения и навици за адаптиране към новата среда  и към ученето като дейност.