Детска градина "Дъга" в село Чалъкови
Времето да си щастлив е сега, мястото да си щастлив е тук!

Обществен съвет

1. Димитър Николов - председател,финансиращ орган

2. Теодора Георгиева - член, титуляр

3. Янка Димитрова - член, титуляр

4.Атанаска Петрова - член, резерва

5. Жечка Манева - член, резерва

6. Запрян Димитров - член, резерва