Детска градина "Дъга" в село Чалъкови
Времето да си щастлив е сега, мястото да си щастлив е тук!

Дневен режим

ДНЕВЕН РЕЖИМ
в ДГ „ Дъга, с. Чалъкови

07.00 – 08.30 Прием на децата и дейност по избор. / график /

Утринна гимнастика, подготовка за закуска.

8.30 – 09.00 Закуска.

09.00 – 10.00 Педагогически ситуации.

10.00 – 11.30 Подкрепителна закуска. Допълнителни дейности, игри и разходки.

11.30 – 12.30 Подготовка за обяд и обяд.

12.30 – 13.00 Тоалет и подготовка за сън.

13.00 – 14.30 Сън.

14.30 – 15.30 Сън.

15.30 – 16.00 Тоалет и подготовка за закуска. Закуска.

16.00 – 16.30 Педагогически ситуации, допълнителни форми.

16:30 – 17:00 Дейности по избор и изпращане на децата.

17.00 – 18.00 Дейност по избор и изпращане на децата.